Singing Bowl คลื่นเสียงบำบัด

Crystal Singing Bowl Therapy หรือระฆัง คลื่นเสียงบำบัด

 

                                                                                               

   

       

          เป็นศาสตร์การบำบัดที่ตกทอดมาแต่โบราณ  โดยใช้ชามแก้วที่หลอมขึ้นรูปจากผงควอตซ์หลากประเภทในการบำบัด มักจะใช้โบวล์ ที่มีขนาดที่แตกต่างกันเจ็ดใบขึ้นไปเพื่อเชื่อมโยงกับคลื่นพลังงานของจักระทั้งเจ็ด ซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพลังงานกาย จิวิญญาณของมนุษย์

         จัดเป็นหนึ่งในแพทย์ทางเลือกของ Energy Medicines ด้วยการใช้คลื่นเสียงบำบัด โดยคลื่นเสียงของระฆังจะเป็นตัวปรับคลื่นสมองให้สงบอยู่ในระดับ Alpha Wave ที่ทำให้จิตใจสงบ รู้ตื่น (อุปจารสมาธิ) และ Theta Wave ก่อให้เกิดส่งผลต่อเซลล์ชีวิตในร่างกาย และเป็นการปรับแก้ไขจุดจักระที่ไม่สมดุลย์ของร่างกาย

          

                                                                                   

 

          ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยจักระ 7 จุด คนที่ร่างกายปกติ แข็งแรง จักกระทั้ง 7 อยู่ในภาวะสมดุล  แต่เมื่อใดก็ตามเมื่อจักระใดจักระหนึ่งบกพร่องหรือผิดปกติ เนื่องจากเหตุปัจจัยที่ต่างไป อาทิ การดำเนินชีวิต การใช้ชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลให้ร่างกายจะเกิดอาการป่วยไข้ หรือแสดงอาการออกมา 

                                                                                                                                 

 

 คลื่นเสียง Singing Bowl บำบัดผู้ป่วยไ้ด้อย่างไร

                 

           คลื่นเสียงจะแทรกผ่านอณูของร่างกายของผู้ฟัง  ให้มีความสมดุลและผ่อนคลาย  เมื่อร่างกายเกิดความผ่อนคลาย  คลื่นสมองจะปรับเข้าสู่ระดับคลื่นความถี่ตำ่  ตั้งแต่ระดับ Alpha, Theta จนถึง Delta อันเป็นคลื่นสมองในระดับเดียวกับการเข้าสมาธิขั้นลึก

          

                                                                                                                                                     

 

              เปิดโอกาสให้ต่อมใต้สมองสามารถหลั่งสารที่เป็นประโยชน์ในการเยียวยา  บำบัดความเจ็บป่วยต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติ

                                                                                           

             ในส่วนของการปรับแก้ไขจุดจักระและเซลล์ที่ไม่สมดุลย์ของร่างกาย คลื่นเสียง Singing Bowl ที่ดังออกมาจะถูกแบ่งเป็นตัวโน้ต ในแต่ละตัวโน้ตจะเป็นคลื่นเสียงที่เข้าไปบำบัดจักระนั้นๆ ช่วยให้จักระที่มีปัญหาขับเคลื่อนไปได้ดี และกลับสู่สมดุล

 

            การบำบัดด้วยคลื่นเสียงนี้สามารถ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพทั้งกาย ใจได้ดีในผู้ป่วยประเภทต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ  ไมเกรน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ออทิสติก ลดอาการปวดหลัง โรคเครียด ซึมเศร้าจากการเจอเหตุการณ์แย่ๆ โรคการนอนไม่หลับ ตลอดจนการแก้ไขข้อมูลด้านลบที่ฝังในจิตใต้สำนึก อันเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยทางจิต อารมณ์ต่างๆ เช่น การกลัวความสูง กลัวที่มืด  และปัญหาภายในครอบครัว

 

                                                                            
Visitors: 12,232