กัวซา - ครอบแก้ว

 


  • ไข้หวัด ปวดศรีษะ หรือโรคภายในร่างกาย เช่น โรคกระเพาะ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมัน โรคอ้วน โรคเหล่านี้ล้วนเป็นโรคที่ ใครๆก็เป็น ไม่โรคใดโรคหนึ่ง หรือบางคนอาจเป็นหลายโรคพร้อ...

  • ครอบแก้วบำบัดโรค เมื่อร่างกายปกติส่วนต่างๆจะมีประสิทธิภาพในการรักษาความสมดุลซึ่งกันและกัน แต่เมื่อยามเจ็บป่วย เส้นลมปรานซึ่งเป็นท่อลำเลียงชี่และเลือดที่มีเครือข่ายกระจายไปทั่วท...
Visitors: 25,648