จุดต่างๆในการรักษา

                                                                                                                                                                        

 

ชื่อจุด ตำแหน่ง
กวนหยวน บริเวณกึ่งกลางท้องน้อย ใต้สะดือ 3 ชุ่น 
กวนหยวนซู บริเวณหลัง ระดับขอบล่างปุ่มกระดูกสันหลัง เอวที่ 5 ข้างต่อแนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุ่น 
กานซู ระดับขอบล่างปุ่มกระดูกสันหลัง อกที่ 9 ข้างต่อแนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุ่น 
จงจี๋ จุดกลางท้องน้อย  ใต้สะดือ 4 ชุ่น 
จงหว่าน จุดกึ่งกลางท้อง เหนือสะดือ 4 ชุ่น 
จวีเหลียว รอยบุ๋มของกระดูกสะโพก
จือโกว ด้านหลังแขน เหนือข้อมือ 3 ชุ่น  
จู๋ซานหลี่ ใต้รอยบุ๋มบริเวณเข่าลงมา 3 ชุ่น  อยู่ในร่องถัดจากสันกระดูกหน้าแข้งไปด้านนอก 1 นิ้วมือ
เจียนจิ่ง บริเวณรอยบุ๋มบนบ่า
เจียนเน่ยหลิง จุดกึ่งกลางระหว่างรอยพับรักแร้ด้านหน้าละจุดเจียนอวี๋
เจียนเหลียว รอยบุ๋มหลังของไหล่ ขณะกางแขนออกด้านข้าง
เจียนอวี๋ ตรงมุมหัวไหล่
เจี๋ยเชอ เฉียงขึ้นมาจากมุมคางในแนว 45 องศา ประมาณ 1 ชุ่น  จะมีรอยบุ๋มของกล้ามเนื้ออยู่
ฉื่อเจ๋อ บนรอยพับข้อศอก เมื่องอแขนจะเห็นเส้นเอ็น จุดนี้จะอยู่ข้างเส้นเอ็นไปทางด้านนอก
เฉิงฝู บนต้นขาด้านหลัง ตรงจุดกึ่งกลางของรอยพับบริเวณก้นย้อย
ชวีฉือ รอยบุ๋มใกล้ข้อศอกด้านนอก  ถ้างอพับข้อศอกเต็มที่จุดนี้จะอยู่ตรงปลายด้านนอกสุดของรอยพับข้อศอก
ชี่ไห่ กึ่งกลางท้อง ใต้สะดือ 1.5 ชุ่น 
ชื่อเหลียว ในรูที่ 2 ของกระดูกก้นกบ
ซานอินเจียว ด้านในของขา เหนือยอดตาตุ่มใน 3 ชุ่น  ตรงขอบกระดูกสันหน้าแข็ง
ซินซู ที่หลัง ระดับขอบล่างปุ่มกระดูกสันหลัง อกที่ 5 ข้างต่อแนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุ่น 
เซี่ยกวน บนกระดูกนูนระหว่างติ่งหน้าหูกับกระดูกโหนกแก้ม
เซินจู้ กึ่งกลางหลัง ใต้กระดูกสันหลังระดัอกข้อที่สาม
เซิ่นซู สองข้างของจุดมิ่งเหมิน (จุดตรงข้ามกับสะดือ) ห่างจากจุดมิ่งเหมิน ข้างละ 1.5 ชุ่น 
เซวี่ยไห่ ด้านในต้นขาเหนือจากหัวเข่า 2 ชุ่น (3 นิ้วมือ)
ต้าจุย ร่องระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอที่ 7 (ปุ่มกระดูกคอที่นูนใหญ่ที่สุด) กับกระดูกสันหลงส่วนอกที่ 1
ต้าฉางซู ขอบล่างปุ่มกระดูกสันหลังเอวที่ 4 ข้างต่อแนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุ่น 
ตี้ชาง ใต้จุดซื่อไป๋ ตรงจุดตัดกันของเส้นในแนวดิ่งจากจุดซื่อไป๋กับเส้นแนวนอนที่ลากจากมุมปากออกไป
โถวเหวย อยู่ที่มุมที่บรรจบกันของชายผมด้านหน้าและด้านข้าง เลยขึ้นไป 1.5 ชุ่น
เทียนจง บริเวณกระดูกสะบัก ตรงกับระดับกระดูกสันหลังส่วนอกที่ 4
เทียนซู ระดับเดียวกับสะดือ ห่างจากสะดือในแนวราบ 2 ชุ่น 
ไท่ชง หลังเท้า ตรงรอยบุ๋มด้านในสุดของร่องระหว่างกระดูกหลังเท้าที่ 1 และ 2
ไท่หยาง รอยบุ๋มขมับ  โดยวัดจากจุดกึ่งกลางระหว่างหางคิ้วและหางตามาด้านข้างประมาณ 1 ความกว้างนิ้วมือ
ปาเหลียว คือชื่อรวมของจุด 8 จุด ประกอบด้วยจุดช่างเหลียว 2 จุด จุด ชื่อเหลียว 2 จุด และจุดเซี่ยเหลียว 2 จุด
  จุดช่างเหลียว อยู่ตรงรูบนกระดูกกระเบนเหน็บ
  จุดชื่อเหลียว อยู่ในรูที 2 ของกระดูกกระเบนเหน็บ
  จุดจงเหลียว อยู่ในรูที 3 ของกระดูกกระเบนเหน็บ
  จุดเซี่ยเหลียว อยู่ในรูที 4 ของกระดูกกระเบนเหน็บ
ไป่ฮุ่ย จุดตัดระหว่างเส้นที่ลากจากยอดใบหูทั้ง 2 ข้าง ตัดกับเส้นแบ่ง ครึ่งศรีษะซ้ายขวา
ผังกวางซู อยู่ในแนวเดียวกับรูที่ 2 ของกระดูกก้นกบ ห่างจากแนวกระดูกสันหลังไปด้านข้าง 1.5 ชุ่น
ผีซู อยู่บนหลัง ระดับขอบล่างปุ่มกระดูกสันหลังอกที่ 11 ข้างต่อ แนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุ่น 
เฟิงเหมิน อยู่ที่หลัง ระดับขอบล่างปุ่มกระดูกสันหลังอกที่ 2 ข้างต่อ แนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุ่น 
เฟิงฉือ รอยบุ๋มใต้กระโหลกศรีษะ มี 2 จุด อยู่หนือเชิงผมขึ้นไป 1 นิ้วหัวแม่มือ 
  และห่างจากแนวกึ่งกลางออกไปข้างละ 2.25 ชุ่น
เฟ่ยซู อยู่ที่หลัง ระดับขอบล่างปุ่มกระดูกสันหลังอกที่ 3 ข้างต่อ แนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุ่น 
มิ่งเหมิน อยู่ที่หลังตรงข้ามกับสะดือ
เยาท่งเสวีย เป็นจุดคู่ (สองจุดต่อข้าง) อยู่บนหลังมือ ตรงจุดกึ่งกลาง ระหว่างเส้นข้อมือด้านหลัง
เยาหยางกวน อยู่บนเส้นลมปราณตู ตรงจุดโค้งแอ่นของเอวเปรียบเป็นเฟืองควบคุมการเคลื่อนไหวของเอว
เลี่ยเชวีย ตรงรอยบุ๋มที่ข้อมือด้านนิ้วหัวแม่มือ เหนือรอยเส้นพับข้อมือ 1.5 ชุ่น
เว่ยซู อยู่ที่หลังบริเวณปุ่มขอบล่างกระดูกสันหลังอกที่ 12 ข้างต่อแนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุ่น
ไว่กวน เหนือเส้นข้อมือด้านนอก 2 ชุ่น ระหว่างกระดูกแขนสองข้าง
เสินเหมิน รอยบุ๋มเล็กๆ บริเวณปลายเส้นพับข้อมือด้านนิ้วก้อย
หยางหลิงเฉวียน รอยบุ๋มหน้าและใต้หัวกระดูกน่อง ด้านนอกแข้ง
หวนเที่ยว จุดข้างแก้มก้น
เหลิงเหมิน เหนือสะดือ 4 ชุ่น ห่างไปแนวราบ 2 ชุ่น
เหรินจง ร่องหนือริมฝีปาก อยู่ระหว่าง 2 ใน 3 ของความสูงทั้งหมด
เหว่ยจง กึ่งกลางรอยพับหลังเข่า
เหอกู่ จุดตรงง่ามนิ้วระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ 
อี๋ซู อยู่ที่หลังระดับขอบล่างปุ่มกระดูกสันหลังอกที่ 8 ข้างต่อแนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุ่น
อิ๋งเซียง ร่องข้างจมูก ระดับเดียวกับกึ่งกลางปีกจมูก
อิ้นถาง อยู่กึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วทั้งสองข้าง
Visitors: 25,984